Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MRUGAŁA

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (MRUGAŁA Renata  Michalik , ul.Zielona  9 , 34-100 Radocza NIP: 551 255 30 29  REGON : 361892243  tel. +48 886054923 ).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje


 MRUGAŁA Renata M

ul.Zielona 9 ,

34-100 Radocza

tel. +48 886054923

adres email: mrugala.kontakt@wp.pl

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://mrugala.eu/strona/dostawa

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych kurier DHL, paczkomatów Inpost lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. 2. W przypadku płatności za pomocą Payu, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

 Klient ma do wyboru formy płatności:

(a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

(b) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym. (c) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. ING BANK ŚLĄSKI  PL  50 1050 1100 1000 0092 1695 5006  MRUGAŁA , Radocza ul Zielona 9 , 34-100 Wadowice

(d) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Shoplo – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu dostępne w procesie zamawiania Produktu oraz na stronie internetowej http://www.shoplo.com. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Shoplo.com .Operatorem serwisu  jest firma Blue Media, z siedziba w Sopocie przy ulicy Haffnera 6, kod 81-717. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych (wpłacony w całości)

Honorowane karty płatnicze: - Visa - Visa Electron - MasterCard  - MasterCard Electronic - Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Termin zapłaty w przypadku wybrania jednej z ww. form płatności wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia;

(e) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU 

 

W przypadku, gdy dostawa Produktów ma nastąpić poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, CI nie przewiduje możliwości zapłaty ceny Produktów przy ich odbiorze (za pobraniem).

 

MRUGAŁA Renata Michalik

ul.Zielona 9

34-100 Radocza

NIP: 551-255-30-29 REGON: 361892243, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:  https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/EntryChangeHistory.aspx?Id=d4b471a4-d852-4ee4-a6d7-3...

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 

§2 Warunki ogólne


  

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 


  

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 


 


 

§5 Rękojmia

 


  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

    W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

§7 Postanowienia końcowe

 


W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

 Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów